Category - Uncategorized

Chào mừng bạn đến với 911pi.com – Website về sự kiện 09/11 đau lòng lại America

Uncategorized

Sự kiện 09/11/2001 tại Mỹ đó là một nỗi đau lớn lớn nhất cho Người Mỹ nói riêng là lời cảnh tỉnh cho người dân trên toàn bộ Thế Giới nói chung. Nỗi đau đớn này cần được…