911PI.COM

Sự kiện 11 tháng 9 (còn gọi trong tiếng Anh là 9/11) là một loạt bốn vụ tấn công khủng bố có mục tiêu bởi nhóm khủng bố Hồi Giáo Al-Qaeda chống lại Hoa Kỳ vào sáng thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001. Vụ tấn công làm 2996 người chết, hơn 6000 người bị thương và gây ra thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng ít nhất 10 tỉ đôla và gây tổn thất tổng cộng 3 nghìn tỷ đôla.

PURPOSSE

Với mục đích chia sẻ những tài liệu, hình ảnh và video  về sự kiện 11 tháng 9 một cách xác thực và hoàn hảo. Và gữi tới thông điệp cho các bạn đọc về tội ác của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi Giáo

POLICY

Những tài liệu, hình ảnh và video có thể không được chính xác thực sự. Nên chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tài liệu đó